O konferencji

Konferencja odbędzie się na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Stanisława Pigonia 1, Rzeszów  

  Plakat

 

Konferencja "Śladami kobiet w matematyce - w stulecie urodzin profesor Heleny Rasiowej" jest pierwszą z cyklu konferencji mających za zadanie promowanie osiągnieć i zasług kobiet, których badania, działalność zawodowa i publikacje wniosły istotnie znaczący wkład w rozwój nauki polskiej, głównie matematyki i nauk pokrewnych.

Głównym celem obecnej konferencji jest uhonorowanie wybitnej polskiej matematyczki – profesor Heleny Rasiowej, której 100-lecie urodzin przypada w 2017 roku.

HELENA RASIOWA, 1917 1994

Helena Rasiowa urodziła się w Wiedniu 20 czerwca 1917 r. W 1918 r. razem z rodziną przeniosła się do Warszawy, a 1938 roku rozpoczęła studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Po wybuchu II wojny światowej przerwała studia i wraz z rodziną przeniosła się do Lwowa. We wrześniu 1939 r. Lwów został przejęty przez Związek Radziecki i rodzina Rasiów wróciła do Warszawy, gdzie Helena podjęła edukację na tajnych kompletach, zorganizowanych przez wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. Karola Borsuka, Jana Łukasiewicza, Andrzeja Mostowskiego. Jej pierwsza praca magisterska napisana pod kierunkiem Jana Łukasiewicza i Bolesława Sobocińskiego spłonęła podczas powstania warszawskiego w 1944 roku. Ona sama przeżyła wraz z matką w piwnicy pokrytej ruinami zburzonego budynku. Po wojnie krótko pracowała w szkole średniej. Mostowski pamiętając pracę Rasiowej przekonał Ją, aby wróciła na Uniwersytet Warszawski. Pod jego kierunkiem napisała drugą pracę magisterską, którą obroniła w roku 1945. Po obronie pracy magisterskiej została zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w roku 1950 obroniła rozprawę doktorską, której promotorem był również Mostowski. Jej rozprawa doktorska Algebraic treatment of the functional calculus of Lewis and Heyting zawierała główne kierunki Jej przyszłych badań. W 1956 r. zdobyła drugi stopień naukowy (równoważny habilitacji) w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk, a w 1967 r. Rada Państwa nadała Jej tytuł profesora zwyczajnego.

Jej dorobek naukowy obejmuje trzy monografie i ponad 100 publikacji naukowych. Nad nową monografią (Algebraic Analysis of Non-Classical First Order Logics) pracowała do końca swoich dni. Tematyka prac obejmuje logikę dedukcyjną, metody algebraiczne w logice i algebrze związane z logiką, logikę klasyczną i nieklasyczną, algorytmikę i sztuczną inteligencję. Była jedną z pierwszych osób, które dostrzegły znaczenie logiki matematycznej dla informatyki oraz przyszłość i znaczenie informatyki. Wiele ważnych wyników ukazało się w Fundamenta Informaticae, którego była założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym.

Profesor Rasiowa wykształciła pokolenia studentów i badaczy, wypromowała ponad 20 doktorów. Współpracowała z wieloma wybitnymi naukowcami w kraju i na świecie, głosiła wykłady na uniwersytetach całego świata.

Działała aktywnie w Polskim Towarzystwie Matematycznym, w latach 1955-1957 była jego sekretarzem, zaś w latach 1958-1959 wiceprezesem, zob. min.

https://www.mimuw.edu.pl/~mrr/Rasiowa.html,

https://www.agnesscott.edu/lriddle/women/rasiowa.html,

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Rasiowa.html

Zgłoszone sesje tematyczne konferencji:
 • sesja specjalna zatytułowana "Wieczór wspomnień o profesor Helenie Rasiowej",
 • sesja podstaw matematyki i logiki,
 • sesja analizy zespolonej,
 • sesja zastosowań matematyki,
 • sesja dydaktyki,
 • sesja równań różniczkowych,
 • sesja rozszerzeń i zastosowań zbiorów rozmytych,
 • sesja młodych naukowców.
W ramach konferencji odbędzie się panel dyskusyjny, na którym przedyskutowane zostaną sposoby przezwyciężania trudności pojawiających się zarówno w pracy naukowej jak i w drodze do sukcesów, oraz zaprezentowane zostaną pozytywne wzorce osobowe.

---------------

Aktualności

 • 08 czerwiec 2017

  Program konferencji

  Aktualny program konferencji do pobrania na stronie
 • 14 maj 2017

  Prosimy o nadsyłanie abstraktów

  Prosimy P.T. uczestników konferencji o nadsyłanie abstraktów. Termin mija  15 maja 2017 r.
 • 06 kwiecień 2017

  Opłata konferencyjna

  Prosimy P.T. uczestników konferencji, o dokonywanie opłaty konferencyjnej. Informujemy, że termin dokonania opłaty preferencyjnej (obniżonej)  mija  01 maja 2017 r.
 • 28 marzec 2017

  Termin przesyłania abstraktów

  Informujemy P.T. uczestników konferencji, że  termin przesyłania abstraktów mija  15 maja 2017 r.
 • 03 luty 2017

  Wyposażenie sal

  Informujemy P.T. uczestników konferencji, że sale konferencyjne wyposażone są w tablice, laptopy i rzutniki multimedialne.
 • 01 luty 2017

  Rejestracja

  Rejestracja na konferencję już jest otwarta. Prosimy o dokonanie rejestracji.

Rejestracja

Rejestracja on-line jest realizowana przy pomocy poniższego formularza. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu możliwe będzie dokonanie opłaty konferencyjnej. Potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane na adres e-mail

Do opłaty konferencyjnej nie jest włączona opłata za zakwaterowanie. Prosimy o osobiste dokonanie rezerwacji hoteli (można skorzystać z oferty hoteli zamieszczonych w zakładce Zakwaterowanie)

     

Prosimy o załączanie plików zawierających abstrakty prezentacji, na podstawie ⇒ Formularza abstraktu
Termin przesyłania abstraktów - 15 maj 2017

 

Archiwalne zdjęcia Profesor Heleny Rasiowej

Helena Rasiowa
Helena Rasiowa
Helena Rasiowa
Helena Rasiowa
Helena Rasiowa
Helena Rasiowa
Helena Rasiowa
Helena Rasiowa
Helena Rasiowa
Helena Rasiowa

Pokonferencyjne

                                                                     ...:::  Wykłady :::...

 


                                                    

Agnieszka Bartłomjejczyk pdf

Ewa Damek  pdf

G.Mirkowska, A.Salwicki  pdf

Katarzyna Szymańska Dębowska pdf

Marek Zawadowski pdf

Janusz Czelakowski  pdf

Ryszard Rudnicki pdf

Urszula Ledzewiczpdf

A.Jankowski, A. Skowronpdf

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                          ...::: Życzenia :::...

                                  

                             

pdfŻyczenia 1

Życzenia 2 pdf

Życzenia 3 pdf


Życzenia 4 (od Marszałka Województwa Podkarpackiego)pdf

Życzenia 5 (od Prorektora ds.Studenckich i Kształcenia) pdf

                                                               

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                    ...:::  GALERIA ZDJĘĆ :::...

    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________